Ticari Elektronik İleti Gönderimi Rıza Beyanı

  • Ana Sayfa
  • Ticari Elektronik İleti Gönderimi Rıza Beyanı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler, ticari elektronik ileti olarak sayılmaktadır. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı İYS üzerinden reddedebilirler.

İşbu metin, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında UmraniyeDisHekimleri.com tarafından, ilgili yasal mevzuata uygun bir şekilde, ürün ve hizmetlere ilişkin, satış ve pazarlama, genel/özel imkanların duyuru, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, davet, organizasyon, anket, bilgilendirme, şikayet ve önerilere cevap verilmesi dahil her türlü elektronik iletinin gönderimi amacıyla, tarafımla, telefon, faks, kısa mesaj (SMS), e-posta, whatsapp vb. uygulamalar, sosyal mecralar, çağrı merkezi ve diğer tüm elektronik iletişim araçları vasıtasıyla iletişime geçilmesine ilişkin onayımı içermektedir.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Açık Rıza Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum.

Tarafıma ticari elektronik ileti (SMS, E-posta, Çağrı) gönderilmesine onay veriyorum.